MŠ Prokopa Holého


 Kapacita MŠ: 81 dětí
 Počet tříd: 3

 Provoz MŠ: 6:30 - 16:30
 Telefon: 569 428 888
 

Třídy

1.třída Sluníčka - 2-4 roky

 uč. Bc. Lenka Vísnerová, Monika Laubová, asisten pedagoga Mgr. Marcela Debnárová

Ve třídě, kde jsou nejmladší děti, se budeme učit spolu žít, poznávat jiné prostředí, než je rodina, seznamovat se s vrstevníky, učit se respektovat navzájem, vytvářet si první pravidla společného soužití ve velké skupině, budeme dětem dávat podněty a prostředky k vytvoření jedinečnosti každého z nich - ne jedinosti.

Důraz je kladen na dokonalé poznání každého dítěte - individuální přístup, poznání jeho možností a hranic.

Hlavním cílem bude získání důvěry ke škole a učitelkám, citová vazba.

Prostředky

 • hra - řízená i neřízená jako základní prvek dětství
 • pohybové hry - první seznámení s pravidly, dramatickou výchovou
 • estetická výchova
 • dramatika - jsme jako, vnitřní prožitky, vztah k sobě i druhému
 • zpěv, říkadla, pohádky- rozvíjení komunikace nejpřirozenější formou
 • výtvarné činnosti - experiment s barvami

2.třída Hvězdičky 4 -5 (6)let

ved. uč. Bc. Irena Zavadilová Mgr. Sońa Švejdová, asistent pedagoga Mgr. Taťána Miřácká

V prostřední třídě už můžeme navázat na poznání se navzájem, na kamarádské vztahy mezi dětmi, na možnosti spolupracovat ve skupinách, reagovat na vlastní nápady dětí, vycházet z jejich přání.

Prostředky:

 • prosociální hry
 • prvky dramatické výchovy
 • kooperativní práce ve skupině, vzájemná pomoc kamarádovi
 • vlastní vytvoření pravidel – vědomé dodržování
 • první pokusy, experimenty
 • seznámení s počítačem
 • poznávání okolí na delších tematických vycházkách

3.třída Kometky -děti předškolní 5-6 (7) let

uč. Mgr. Markéta Bártová, Zdeňka Havlová

Děti už nesou přirozený důsledek za své chování. Více se projevuje jejich individualita - na to reagují učitelky různou obtížností úkolů. Práce dětí je samostatná s vlastním výběrem činností i pomůcek.

Třídní plán vychází ze zájmů dětí - navazuje a rozšiřuje témata z předešlých 2 let - program se plasticky doplňuje, vychází ze situací ve třídě a přání dětí.

Děti se stávají partnery s přirozenou potřebou si pomáhat, spolupracovat spolu, tvořit, vymýšlet a nalézat nová řešení, respektují se navzájem, samostatně řeší své problémy a konflikty. Učitelka je průvodcem dítěte – nabízí činnosti, ale ne jejich řešení, dává dostatek podnětů k výběru, který je dobrovolný, pozoruje chování a řešení situací dětí a zasahuje v nejnutnějším případě. Pro děti s odkladem školní docházky jsou vypracovány vyrovnávací plány.

Prostředky:

 • prosociální hry
 • dramatická výchova jako metoda výchovně- vzdělávacího procesu
 • experimentální výuka
 • exkurze
 • kooperativní učení s pomocí slabšímu (respekt osobnosti-empatie)
 • individuální činnosti-různé stupně obtížnostisamostatné plnění úkolů na počítačispecificky zaměřené aktivity
 • dostatek sportovních aktivit
 • sportovní hry s rodiči, plavání, bruslení, polodenní vycházky
 • seznamování s anglickým jazykem
 • veřejné vystupování

Přidáno 8. 9. 2016, autor: Irena Zavadilová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru